Wheelwash פרויקטים

מערכות שטיפת גלגלים: משאיות

מערכות שטיפת גלגלים: משאיות

מערכות השטיפה הידידותיות לסביבה של חברת WHEELWASH הכוללות יכולות מיחזור וטיפול במים המושבים עוצבו ותוכננו לחסכון מכסימלי בהוצאת אנרגיה, חסכון במים והורדת עלויות האחזקה ללקוח.

לפרטים נוספים

עמדת ניקוי וחיטוי נעלי עבודה

עמדת ניקוי וחיטוי נעלי עבודה

היישום של עמדת הניקוי והחיטוי של חברת WHEELWASH הינו לשמור על ניקיון האזורים הנקיים במתחם העבודה תוך צמצום עלויות הניקוי בחללי העבודה הפנימיים, חיסכון בזמן הניקוי, חסכון בניקוי ידני ומניעת העברת זיהומים ו/או חומרים מסוכנים מאזורי העבודה המלוכלכים לאזורי העבודה הנקיים. עמדת הניקוי בנויה ומתוכננת לעבודה באזורים קשים כגון אתרי הטמנת פסולת, מיחזור פסולת, בניה, תשתיות כבישים, מחצבות, חוות חקלאיות ועוד.

לפרטים נוספים